گیلاس های دوقلو لای گوش راستم ..

اگر خدایی هست و پیامبری و آن دنیایی که در روزی از آن تمامی کارهامان محاکمه می‌شود و اگر زن بر گردن مرد حقی داشته باشد، در آن روز محاکمه من از خدا خواهم خواست تاج‌سر را بی‌سوال و بی‌جواب به بهشت برینش ببرد و هم‌نشین پیامبرش کند. تاج‌سر میلیاردر نیست اما به زن و بچه‌اش که می‌رسد ژست میلیاردرها را به خود می‌گیرد. همه نه‌های دنیا را پس می‌زند و همه آره می‌شود. تمام دنیا را برای زن و بچه‌اش می‌خرد و آزاد می‌کند. نه این که فکر کنید زن و بچه‌اش بریز و بپاش دارند؛ نه! واقعا نه ولی همین زن و بچه با خرج‌هایی که دارند و با این اوضاع مملکت بعضی اوقات دل‌شان چیزی را می‌خواهد. این زمان است که تاج‌سر همه آره می‌شود و ادا و اطوار میلیاردی درمی‌آورد که بخر، پولش با من. می‌دانید چیست؟! این لحظه قند در دلم آب می‌شود. حتی اگر چیزی نخرم. همین که هیچ زمان نه از او نشنیدم قند در دلم آب می‌کند. این لحظه را برای تک‌تک‌تان آرزو می‌کنم.

۰ Comment 29 Mehr 00 ، 01:26