گیلاس های دوقلو لای گوش راستم ..

سخت است. چرا سخت نباشد؟! بچه ات را بزرگ کنی، کلی برایش آرزو داشته باشی، هدفش که مشخص کرد بخواهد برود. برود در سرزمینی دیگر درس بخواند و زندگی کند اما تقدیر آن قدر تلخ باشد که پایش به سرزمین دیگر نرسیده، در آسمان پرپر شود. چه کسی گفته که سخت نیست؟! شما مرا چه می دانید؟! آیا میچکا سنگ است؟! معلوم است که نه! میچکا جدای از مذهب و تفکر و عقیده برای تک تک شان اشک ریخته است. برای تمامی مسافران پرواز 752 اوکراین ولی این که چرا در اولین سالگردشان از آن ها چیزی ننوشته ام ...، آخر انسان ناحسابی! شما یک نگاهی به تمامی پست های سال نود و نه می کردید و بعد این حرف ها را می زدید. میچکا چند وقتی است دل نوشتن ندارد. حتی از محمدپارسایش. شما این ها را مشاهده می کردید و بعد قضاوت. آن وقت عادلانه تر می شد تصمیم گرفت و انگ ننگ بر پیشانی ام زد!!

 

+از خدا بخواهید. هر آن چه که دل تان می خواهد. حتی همنشینی با بانوی باوقار جهان خلقت. در چنین روزی از خدا بخواهید از دوست داران آن بانوی مهربان باشید.

۰ Comment 28 Dey 99 ، 14:16