گیلاس های دوقلو لای گوش راستم ..

شما که غریبه نیستید!! راستش را بخواهید با خودم نشستم، اندیشه کردم، دو دو تا چهار تا کردم، حساب کتاب کردم، کلاهم را قاضی کردم و خودم را گذاشتم جای رقیبم. رقیبی که نه او را تا به حال دیده ام و نه حتی می دانم دختر است یا پسر. خب! حق با اوست. او اول است و من دوم. او بهتر است و من بد نیستم. شاید علم من بالاتر باشد ولی در این آزمون او برنده است. اگر خودم اول بودم انتخاب نفر دوم آتشم می زد. میچکا چه انتظاری دارد؟! که حق دیگری را بخورد؟! یعنی تمام این مدت دعای خوردن حق مردم را به درگاه ایزد منان می برد؟! نه میچکا این قدرها که فکر می کنید بدجنس نیست. میچکا فقط به دنبال معجزه است. دلش می خواهد خدا آن قدر به نفر اول بزرگترش را بدهد که این فرصت برایش کوچک بیاید و خودش انصراف دهد. بعد خوش بختی میچکا چندین برابر شود. بعد لبخند میچکا کشدارتر شود. بعد میچکا راه زندگی اش مشخص تر شود. می شود همچنان برای این روزهای میچکا دعا کنید؟!

 

+می دانم مرا می بینی. می دانم مرا می شنوی اما این ها برایم نان و آب نمی شود. من اجابتت را می خواهم. اجابتم کن. اجابتم کن. اجابتم کن ...

۲ Comment 10 Khordad 00 ، 12:57