بهار نارنج بوی تو را می دهد ..

بهار نارنج بوی تو را می دهد ..

این مکان
تا اطلاع ثانوی تعطیل بود
اما
دیگر تعطیل نیست!!
از نو
می نویسم
از همه
و
برای همه

بیشتر که فکر کردم دیدم من آدم اعتماد کردن به بلاگفا نیستم! دلم نمی خواهد نوشته های بهتر از جانم باز هم به باد فنا رود. تصمیم گرفتم بیان بمانم. وبی که در بلاگفا ساختم را حذف کردم. وب جدید دیگری در بیان ساخته ام. اگر آدرس را می خواهید کامنت بگذارید.

گریه ها کردم ..

Tuesday, 12 Mordad 95, 22:38

امروز بدترین روز کارآموزی ام بود. کلی در نمازخانه گریه کردم. غصه خوردم. دلیلش هم باشد برای خودم. بعدازظهر هم عقد دخترعموی هفده ساله ام بود. تمام دخترعموها ازدواج کردند و فقط من مانده ام و عزیزدل هایم. کلی "به امید خدا تو هم ازدواج می کنی" شنیدم و کلی ته دلم غصه خوردم و گریه کردم.

دلم گرفته از آدم های اطرافم. از این که فکر می کنند من خواهان ندارم که هنوز مجردم. از این که نمی دانند اگر قرار بود به هر کسی بله بگویم تا به حال هزار بار ازدواج کرده بودم.

وای که چقدر دلم گریه می خواهد.