گیلاس های دوقلو لای گوش راستم ..

چرا بدبختی‌های این مردم، این مملکت، این خاک تمامی ندارد؟! چرا هنوز لرزه‌ی اتفاق تلخ قبلی از جان‌مان کوچ نکرده لرزه‌ای دیگر به جان‌مان می‌افتد؟! ما چه کردیم؟! چه کردیم؟! به کدام گناه؟! به کدام اشتباه؟! به کدام معصیت؟! به کدام؟! کدام؟! کدام؟!

۰ Comment 24 Dey 96 ، 19:12