گیلاس های دوقلو لای گوش راستم ..

تا به حال شده به هر دری بزنید نشود که نشود که نشود؟! این روزها حس می‌کنم که جای خودم ایستاده‌ام و این تقلا کردن‌ها فقط یک درجازدن مزخرف است!

۰ Comment 22 Shahrivar 97 ، 12:07